Par mums

Biedrība dibināta 2006. gadā un tās darbības uzdevumi - sniegt atbalstu un palīdzēt integrēties sabiedrībā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un citiem cilvēkiem no sociālās atstumtības riska grupām. Rosināt sabiedrības pozitīvas attieksmes veidošanu pret invalīdiem. Veicināt invalīdu apmācību viņu veselībai un spējām, atbilstošām prasmēm un iemaņām. Attīstīt sadarbību ar citām organizācijām Latvijā un ārzemēs. Iesaistīt brīvprātīgos organizācijas darbā. Realizēt vispusīgas rehabilitācijas un veselības uzlabošanas programmas.

Lasīt talāk

Aktualitātes

 

Ņem mūsu mīlestību, lai Tev nesalst,

 

Ņem siltus vārdus aukstā ceļā līdz.

 

(O. Vācietis)

 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Rudītei Kalniņai no mātes atvadoties!

 

bedrība “ Notici sev!”

2019. gada 12. martā plkst. 10.00

 

 Mālpils novada domes konferenču zālē notiks

 

biedrības ,,Notici sev!”

 kopsapulce

 Darba kārtībā:

1.Biedrības 2018. gada pārskata apstiprināšana,

2.2019. gada darbības plāns,

3.Citi jautājumi.

 

                    ,,Notici sev!” valde"Notici sev!" lietoto apģērbu maiņas punkts darbojas otrdienās un ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 12.00 Pils ielā 14, 158. telpā Sveicam marta jubilārus

Nevajag skaitīt gadus,
Kuri aulēkšiem skrien -
Gadus tāpat kā naudu,
Noturēt nespēj neviens.
Skaitīsim laimīgos mirkļus,
Kuru mūžā bijis tik daudz -
Ar tiem mēs bagāti esam
Un novecot nebūs ļauts!

                             ,,Notici sev'' valde