Par mums

Biedrība dibināta 2006. gadā un tās darbības uzdevumi - sniegt atbalstu un palīdzēt integrēties sabiedrībā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un citiem cilvēkiem no sociālās atstumtības riska grupām. Rosināt sabiedrības pozitīvas attieksmes veidošanu pret invalīdiem. Veicināt invalīdu apmācību viņu veselībai un spējām, atbilstošām prasmēm un iemaņām. Attīstīt sadarbību ar citām organizācijām Latvijā un ārzemēs. Iesaistīt brīvprātīgos organizācijas darbā. Realizēt vispusīgas rehabilitācijas un veselības uzlabošanas programmas.

Lasīt talāk

Aktualitātes

 "Notici sev!" lietoto apģērbu maiņas punkts darbojas otrdienās un ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 12.00 Pils ielā 14, 158. telpā

Aicinām iesaistīties!

 Invalīdu un viņu atbalstītāju biedrība “Notici sev!” sadarbībā ar biedrību “Latvijas Pilsoniskā alianse” un Kultūras ministriju īsteno projektu “Mēs varam...”, kura  ietvaros plānojam izgatavot brošūru ,,Es un tu, mēs varam...”  50 eksemplāros

ar iespēju to pavairot digitāli.

 Cilvēkus ar invaliditāti, viņu ģimenes locekļus, darba biedrus, draugus, paziņas aicinām  uzrakstīt iedvesmojošus stāstus, liecības par cilvēku ar invaliditāti stiprumu, cīņas garu, spēku, ticību, ka tiks galā ar veselības problēmām, krīzes situācijām. Brošūras izdošanas mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību valstī, iepazīstinot sabiedrību ar personu ar invaliditāti sīkstumu, spēju pārvarēt dzīves šķēršļus. To plānojam kā iedvesmojošu materiālu citiem līdzīgā situācijā esošiem

cilvēkiem, kā pārvarēt pašreizējo krīzi, nedrošību un atstumtību.

 Aicinām līdz jūlijam ie.sniegt aprakstus par mūsu biedru mazajiem un lielajiem sasniegumiem!

\Biedrības “Notici sev!” valde

 

 Sveicam septembra jubilārus

Griez seju savu pret sauli,
Un pagriez to vienmēr pret gaismu,
Tad ēnas aiz muguras ies.
Ej tā savu dzīves ceļu
Un domā par ejamo posmu,
Lai ēnas tev netraucētu.

Biedrība ,,Notici sev''!